úterý 7. listopadu 2017

Létající drony s ostrým viděním

Létající drony s ostrým viděním

Článek Ing. Karel Kabeše je na portálu :http://www.automa.cz/
na adresehttp://tinyurl.com/yahoc6t5
Pdf verze článku ( originálu z časopisu AUTOMA ) je ve formátu PDF k volnému stažení na adrese:
http://www.automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/10486.pdf
Cituji z textu:
"Společnost Siemens vyvíjí inteligentní inspekční systémy pro produktovody, průmyslová zařízení a vysokonapěťová trolejová vedení. Při tom používá bezpilotní drony a inteligentní trojrozměrnou analýzu obrazů. "
Odstavce článku:
Velmi přesné měření
Autonomní systém zmenšuje náklady
Rozmanité oblasti použití
Vyvíjená nová technika není určena jenom pro účely sledování ropovodů a plynovodů, nýbrž také k řešení dalších úloh v průmyslu, např. ke sledování úniku tepla z budov. 
-Také trolejová vedení jsou středem pozornosti
"Produktovody o celkové délce mnoha milionů kilometrů pokrývají povrch Země jako pletivo z žil. Zásobují lidi ropou, plynem a vodou a činí to již desítky let s největší možnou efektivitou, spolehlivostí a bezpečností. Potřeba trvale sledovat, pokud možno spojitě po jejich délce a v čase, stav těchto zásobovacích sítí staví jejich provozovatele před důležitý a náročný úkol: dojde-li k poškození produktovodu, třeba při stavebních pracích, zemědělské či lesohospodářské činnosti nebo pohybech půdy při zemětřesení, hrozí nebezpečí lidem i životnímu prostředí. Důležitým bezpečnostním aspektem, který by tomu měl do jisté míry zabránit, je tzv. tloušťka vrstvy překrytí. Podle zákonných předpisů musí být podzemní plynovody a ropovody překryty nejméně metr tlustou vrstvou zeminy. Obvykle každé dva až čtyři týdny létá nad produktovody vrtulník a kontroluje je ze vzduchu. Tyto vizuální inspekce jsou ale drahé. Navíc expertům na palubě vrtulníku chybí „rentgenový snímek“, který by potřebovali, aby zjistili, zda je tloušťka překryvné vrstvy zeminy dostatečně velká. "

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.