sobota 9. prosince 2017

Recenze knihy "222 tipů a triků pro drony"

Autorem knihy je Jakub Karas, Albatros Media a.s.
Vydalo nakladatelství Computer Press, 2017

Kniha Jakuba Karase nese podtitulek:
"Sbírka nejužitečnějších postupů a řešení".
Pokrývá následující témata:

- Výběr vhodného dronu
- Legislativa a pravidla létaní
- Příprava a létaní s drony 
- Foceni a natáčeni videi
Prodej dronů neustále roste, a kromě neustále nových možností komerčního využití dronů, se myslí i na zábavu a na to, jak dostat drony do každodenního života okolo nás. Není se proto  co divit, že se na knižním trhu objevuje celá řada titulů, orientovaných právě na tuto dynamicky se rozvíjející oblast.
Kniha Jakuba Karase je čtvrtou knihou ( z pěti, které jsem na trhu našel ) o dronech, které se na svém portálu podrobně věnuji. První byla kniha GRADY, druhá kniha patřila CPressu, třetí nakladatelství Alpress a čtvrtá, která je předmětem této mé recenze, patří opět CPressu. Pátou knihou, přesněji řečeno speciálem, na který se právě chystám, je velmi zajímavě podané pojednání o dronech od nakladatelství Omega Publishing Group, s.r.o. Liší se navzájem jak formou podání, tak různě strukturovaným a různě podrobně podaným obsahem.
Jak vyplývá již z názvu knihy Jakuba Karase - 222 tipú a triků - je obsahově nejčlenitější právě tato kniha. Osobně bych volil poněkud odlišný název. Odpovídal by více skutečnosti, že kniha obsahuje hlavně informace a rady. Ať tak, či tak, obsahuje kniha rozsáhlý komplex poznatků, pokrývající všechny stránky problematiky spojené s drony. Členění do 222 částí, soustředěných do několika tématických celků/kapitol, umožňuje rychlou orientaci v obsahu a dává knize charakter praktické příručky
Abych umožňil čtenáři rychlou představu o obsahu knihy "222 tipů a triků pro dorony", rozhodl jsem se doplnit textovou část recenze o SLIDESHOW, sestávající z více než 40-ti slajdů, reprezentující stránky knihy s nejpozoruhodnějším obsahem. Předností této formy je snadná představa o obsahu knihy v detailním členění, ukázky úvodních stran vybraných kapitol, prezentace formy i zvoleného stylu podání obsahu. Každý styl a forma, má svoje přednosti a nedostatky.  Čtenář se tak sám snadno - "na vlastní oči" - přesvědčí o tom, jak dalece bude kniha odpovídat jeho potřebám i způsobu četby, které mu nejvíce vyhovují. 
Na  základě prostudování knihy, mohu čtenáře ujistit, že volbou recenzované knihy, získá přístup k užitečnému a velmi srozumitelně podanému obsahu. Seznámí se s problematikou dronů ze všech možných úhlů pohledu.  Nicméně, i přes výhody zmíněné SLIDESHOW, kterou najdete na webové adrese: www.akamonitor.cz/222-tipu/, uvádím v další části této recenze několik podstatných informací, přibližujících textovou formou hlavní charakteristiky obsahu knihy.  
Drony považuje Jakub Karas za velice zajímavé technologie nejrůznějších druhů a nastavení, s neustále novými možnostmi jejich používáni. Napovídá čtenáři, že mu drony mohou zprostředkovávat požitek z létáni s drony, s pořizováním nejrůznějších pohledů do prostoru kolem nás - pohledem shora.
Vývoj dronů jde obrovskou rychlostí dopředu, a ačkoliv ho nelze kolikrát ani stíhat a vnímat, spousta pravidel a technik zde platí neustále, ať už se jedná o dron několik let starý, nebo právě nový v prodeji. Tipy a triky v této knize Jakuba Karase, platí pro většinu nových i starších dronů, a lze je tedy aplikovat neustále.
Kniha může zájemci o drony pomoci - formou tipů a triků - k novým poznáním v oblasti dronů a může ho inspirovat při výběru dronu, létáni s dronem, nebo například k pořizováni co nejzajimavějších leteckých výstupů různými technikami.
Drony, nebo přesněji bezpilotní letecké prostředky, jsou letecké systémy, u kterých neustále rostou možnosti využiti v komerční sfeře pro nejrůznější technické aplikace, inspekce, mapovaní a letecké monitoringy. Autor ve své knize pokrývá většinu hlavních aplikací dronů.
Z knihy Jakuba Karase je zřejmé, že největší rozvoj a prodej dronů v poslední době přichází především v oblasti pro zábavu ať už jde pouze o létaní, nebo o letecké foceni a natáčeni. Kromě toho začínají celosvětově vznikat různé druhy závodů dronů; mezi nejznamější patři tzv. FPV Racing. Velký pokrok je take vidět v bezpečnosti létaní. Drony jsou vybaveny senzory, které jim umožňuji se vyhýbat překážkám, následovat cílový  objekt l za pohybu, a to vše automaticky nebo jednoduchým nastavením na dálkovém ovládání. S těmito drony tak může létat téměř kdokoliv a naučit se tyto male drony pro zábavu správně ovládat je dnes záležitosti několika hodin.
Autor věnuje velkou pozornost skutečnosti, že pohyb dronů ve vzdušném prostoru má určitá pravidla.  Dnešní drony pro komerční využiti prochází každým rokem obrovským vývojem a po světě existuji už stovky výrobců nejrůznějších dronů.
Kniha Jabuka Karase přináší souhrn tipů a triků pro drony. s kterými může přijít do styku každý z  nás. Drony se dnes dají velmi jednoduše koupit nebo případně objednat ze zahraničí. Dají se  pořídit lehce přes internetové e-shopy nebo v kamenných specializovaných prodejnách. A ty nejprodavanější - pro zabavu - lze sehnat už l v hračkářstvích.
Kniha je, kromě stručného úvodu a závěru, rozdělena pro lepši přehlednost do kapitol, v kterých jsou soustředěny tipy a triky, od výběru samotného dronu, přes jeho ovládání, až po nejrůznější aplikace a postřehy, na zakladě dlouholeté autorovy praxe letání s drony nejen v Česku ale l v zahraničí. 
Za hlavní cíl této knihy považuje Jakub Karas seznámení čtenáře lépe s drony, jejich možnostmi, a především definovat jak je co nejlépe využívat, případně l rozšířit obzory a poradit kromě samotného létaní i s dalšími možnostmi využiti ve spojeni s určitými aplikacemi a dále stručně popsat, jaká jsou pravidla létaní, na co sl davat pozor a další skutečnosti.
Ačkoliv se drony neustále vyvíjí a v průběhu každého roku vzniká spousta nejrůznějšich nových dronů různých typů, platí pro většinu z nich stejná nepsaná pravidla a principy, na jejichž základě je kniha postavena.
Po prostudování knihy Jakuba Karase, jsem přesvědčen, že cíl, který si předsevzal, splnil. Jde o soubor užitečných informací a rad, členěných logicky a podaných srozumitelnou formou pro každého čtenáře. Kniha by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o problematiku dronů.
Opakuji adresu SLIDESHOW: 
www.akamonitor.cz/222-tipu/.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.