sobota 16. prosince 2017

Recenze knihy "DRONY - Praktická příručka pro majitele dronů DJI"

Recenze knihy "DRONY - Praktická příručka pro majitele dronů DJI"
Autoři: Jaroslav Kocourek, Jaroslav Řešátko
Vydal TELINK, spol. s r.o., v nakladatelství Agentura Rubico, s. r. o. 
Knihu "DRONY - Praktická příručka pro majitele dronů DJI", jsem si zvolil z několika důvodů. Hlavním důvodem této mé volby byla snaha získat představu o problematice dronů z jiného úhlu - prostřednictvím textu, vycházejícího z charakteristiky vlastností a problematiky využití konkrétního výrobku.
Výběr autorů byl velmi zdařilý. Autoři knihy čerpali ze zkušenosti, které nasbírali v průběhu let při prodeji, servisech ale hlavně v provozu.  
Stručný obsah knihy:
- Úvod
- ANATOMIE - Podrobný popis jednotlivých částí dronu a všech doplňků, které létání zpříjemňují
- DRONY - Přehled v současnosti dostupných dronů, zejména od nejznámější firmy DJI
- PROGRAMY - Vysvětlení všech nastavení programu DJI GO a popis dalších užitečných programů pro PC i mobilní zařízení
- POSTUPY - Popis ncjrůznějších činností souvisejících s obsluhou dronů a různé praktické rady
- LEGISLATIVA - Postup při získávání povolení pro letecké práce, doplněk X předpisu L2 a druhy pojištění
- Slovníček anglických výrazů odkazy na internetové stránky
- Rejstřík
Součástí této mé recenze knihy DRONY od Telinku, je ukázka vybraných stránek knihy , podaná formou SLIDESHOW ( dále jen "Ukázka").    
Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/dij-drony/
Při výběru stránek do "Ukázky" jsem byl veden snahou o přiblížení obsahu a struktury knihy, jakož i způsobu podání obsahu ( jazyk, kombinace textu a grafiky, ilustrace ). "Ukázka" kombinuje stránky knihy, které mají charakter praktické příručky, se stránkami, charakterizujícími historii a dynamický rozvoj určité kategorie dronů a oboru jako celku.  Přesto, že "Ukázka" zahrnuje pouze část knihy, dokumentuje dostatečně přesvědčivě skutečnost, že jde o knihu, která nejen pomůže, ale i potěší a to jak uživatele vybrané kategorie dronu, tak zájemce o obor dronů jako celku. Kniha je zaměřena zejména na uživatele dronů firmy DJI, obecné informace o technice, kamerách, technice fotografováni nebo o legislativě však poslouží každému. V "Ukázce" najdete podrobný obsah knihy, ukázky úvodních stránek základních kapitol knihy, vybrané stránky věnované technice dronu a podrobným informacím, sloužícím využití dronu. 
Záměrem autorů bylo napsat užitečnou příručku, která dá odpověď na většinu otázek souvisejících s provozem dronů. Aby byla praktická, má menši formát, takže může být součástí vybaveni při cestách s drony. Vedle množství obecných informaci obsahuje zcela konkrétní pokyny, například jak pracoval s aplikaci DJI GO a novější verzi DJI GO 4, jak nastavit kameru nebo jak postupovat při získáváni povoleni k leteckým pracím. Nejdůležitější anglické terminy jsou nejenom přeloženy, ale také vysvětleny.  
Pro dokreslení přístupu autorů, si dovolím citovat několik odstavců z jejich knihy:
"To, co vypadalo původně jako zcela nemožné, se stalo standardem. Elektropohon v modelářských velikostech výrazně předčil spalovací motory.
Základní komponenty byly, musela následovat elektronika. Motor Je třeba řídit, ale také mu vyrobit střídavý proud. Dron je třeba stabilizovat a zajistit bezpečnost letu. Proto bylo třeba vyrobit kvalitní regulátory, čidla, stabilizační systémy. Ty se vyvíjely poměrně rychle, ale ukazovalo se a už tomu nikdy nebude jinak, že obrovský podíl vývojové práce je nyní na kvalitních řídicích a uživatelských softwarech. 

"Žádá a očekává, že se dron bude, téměř sám, starat o své akumulátory, že se bude vyhýbat překážkám, že ho bude umět následovat, že se téměř nebude muset řídit, že za něj vyřeší určité krizové situace... Že bychom ještě něco vymysleli? Určitě ano - jsme prostě nároční."

"Na palubě stroje běží celá řada úkonů, včetně náročného zpracováni obrazu. Zároveň probíhá "televizní" přímý přenos. Kvalita je téměř neuvěřitelná, záznamy lze bez problému použít do televizního vysílání."

"Pozor - neustále hovoříme o hobby dronech! Jejich ikonou, synonymem se stala řada DJI Phantom. Tento bilý čtyřvrtulový dron zná asi každý zájemce o drony, jeho typický tvar, řada variant a také množství vyrobených kusů se nedá přehlédnout."

"Sledovat tento prudce se rozvíjející obor bylo a bude velice zajímavé. Zajímavé je také to, jak se s úžasnou akceleraci vývoje vyrovnávají jednotlivé firmy. Závratné tempo nastolila především firma DJI, stavící na opravdu silném vývo|ovém týmu. do kterého neváhala vložit obrovské investice. Tím se začala psát novodobá historie dronů."

"...je uživatelsky nepřijatelné odděleně obsluhovat letadlo, ovládací systém, stabilizační systém, přenosový systém obrazu a teleinetrll. Nemít možnost nastavovat kameru ve vzduchu. Ke všem jednotlivým zařízením používat různé akumulátory, nabíječe. Nutností se pinto stalo propojení různých zařízení z odlišných oborů a jejich další vývoj. Jiná nosná myšlenka přinesla použití mobilního dotykového zařízeni k ovládáni přídavných a inteligentních funkcí."

"Vývoj samozřejmé neproběhl ze dne na den. Prvním produktem byl uživatelsky přívětivý řídící systém, následoval dokonalý stabilizovaný držák - glmbal. Potom užmohla začít integrace. Došlo k propojení gimbalu s kamerou, vznikl lehký celek s ještě dokonalejší i stabilizací a zároveň s plnohodnotným nastavováním kamery na dálku. Tato integrace měla největší podíl na zmenšování dronu; dnes i velmi malý dron je schopen nést až
neuvěřilelně výkonnou kameru." ( Konec citace.)
Cennou součástí knihy jsou INTERNETOVÉ ODKAZY, pokrývající:
- Čtení o dronech, DiJ, GoPro (llero, Karma), inteligentní letové módy, korekce geometrického zkreslení, legislativu v evropských zemích, počasí pro UAV. Dále cenné odkazy na:
- Programy Autopano Giga, DroneDeploy, Litchi, Photomatix, Pix4D, Skycatch a přirozeně sférické fotografie.
Kniha "DRONY - Praktická příručka pro majitele dronů DJI" je velmi cenným přínosem do literatury, charakterizující poznatkové bohatství nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru dronů. Neměla by chybět v knihovně žádného vážného zájemce o drony a jejich využití v nejrůznějších oblastech praxe, ale i zábavy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.